#NationalDogDay on #Caturday?

Yuck.

#NationalDogDay on #Caturday? Yuck.

#NationalDogDay on #Caturday?

Yuck.